Rodusta

Rosie, Adam ja Valichera

Maremmano-abruzzesen kotimaa on Italia. Siellä sitä on käytetty vuosisatojen ajan pääasiassa lammaslaumojen suojelijana susia, muita petoeläimiä ja ihmisvarkaita vastaan. Koirien käyttöön panostetaan tällä hetkellä hyvin paljon, koska näin vältytään susien ja karhujen turhalta tappamiselta, mikä on luonnonsuojelullisesti tärkeä asia nykypäivänä myös Italiassa. Koiria käytetään myös koti- ym. alueiden ja omaisuuden vartijana. Meillä Suomessa m-a sopii asuinalueiden ja kotieläinten vahdiksi maaseudulle, missä vartioimishaukku – etenkin pimeän tullen – ei häiritse ympäristöä. Sitoutuminen lampaisiin (seuraa niitä, ei jätä niitä) ja uskollisuus laumaansa kohtaan (ei häiritse lampaita, ei aja takaa) on koiran perintötekijöissä. Suojelutaipumus on automaattinen seuraamus näistä kahdesta. Pennut kasvavat lampaiden suojelijoiksi asianmukaisen sosiaalistamisen avulla ja ottamalla mallia aikuisista koirista.  Koirat työskentelevät laumana ja sen jäsenet ovat monesti sukua toisilleen. Suojeltavat eläimet ovat niille kaikki kaikessa.  Reviirin vartijana m-a kiintyy omaan alueeseensa ja puolustaa sitä tehokkaasti. Koira hyväksyy itsevarman ja oikealla tavalla hallitsevan ohjauksen ja tilanteisiin puuttumisen ihmiseltä, johon se luottaa ja jonka se katsoo kunnioituksensa arvoiseksi.

Nuoret lammasvahdit

M-a on normaalisti rauhallinen, koska se on tietoinen omasta voimastaan, hyvästä itsetunnostaan ja kyvystään työskennellä tarkasti. Sillä on rohkeutta, kestävyyttä, päätöksentekokykyä, aloitekykyä ja suuri velvollisuudentunto. Nämä ovat tarpeellisia ominaisuuksia koiralle, jonka tehtävänä on suojella usein omiin oloihinsa jätettyä laumaa. Laitumilta loitottuaankin m-a:lla on säilynyt selvä periytyvä taipumus puolustaa reviiriään, epäluuloisuus sitä lähestyviä vieraita kohtaan ja itsenäinen käytös. Se ei ole isäntänsä orja, vaan säilyttää aina tietyn itsemääräämisoikeuden. Se kyllä tottelee, mutta oman oikeudentajunsa mukaan ja vain, jos pitää käskyä perusteltuna.

Meidän oloissamme – yleensä perheenjäsenenä pidettynä – ihmisen ja muun ympäristön vaikutus koiran käyttäytymiseen on merkittävä. Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että koiran luonne ja käyttäytyminen voivat olla jopa 80% ympäristön (ihminen kuuluu tähän) ja vain 20 % perintötekijöiden vaikutuksesta johtuvia.  Maremmano-abruzzesea hankkivan onkin syytä tarkoin perehtyä rodun ainutlaatuiseen luonteeseen, koirien susilta perittyyn elekieleen ja yleensä eläimen oppimisperiaatteisiin. Hyvän suhteen, oikeudenmukaisen ja rauhallisen käsittelyn sekä rodulle sopivan ympäristön ja opettamisen avulla m-a:sta saa erinomaisen ja asiallisen vahtikoiran ja miellyttävän perheenjäsenen. Hyväluonteinen m-a on tunnollinen vahti yksin reviirillään; vierailla ei ole sinne asiaa. Omistajan ollessa paikalla ovat asiallisesti käyttäytyvät ihmiset tervetulleita. Alueensa ulkopuolella koiran kuuluu käyttäytyä kuten kaikkien muidenkin hyvätapaisten koirien.

Kerron mielelläni enemmän rodusta ja sen käyttäytymisestä ja autan ongelmatilanteissa.

Anne Juppi, p. 045-2634359

Comments are closed.